www.shirok-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА П'ятниця, 28 лютого 2020 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій

Положення про президію ради
Версія для друку Написати листа

Додаток
до рішення районної ради
від 26 листопада 2010 року
№9-2/VI

П О Л О Ж Е Н Н Я
про президію Широківської районної ради VI скликання

1. Президія районної ради є дорадчим органом, який забезпечує колективний розгляд і вирішення питань поточної роботи в період між сесіями, попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається вносити на розгляд ради.

2. Президія утворюється радою на весь строк її повноважень і їй підзвітна.

До складу президії входять голова ради, заступник голови ради, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

3. Засідання президії ради скликаються в міру необхідності головою ради, а в його відсутність – заступником голови ради і є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини складу президії.

Засідання президії відкриває і веде голова або його заступник.

4. Повноваження президії районної ради.

Президія районної ради:

а) забезпечує підготовку пленарних засідань ради, документів і матеріалів, які вносяться на її розгляд;
б) готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради;
в) координує дії постійних комісій у вивченні, попередньому розгляді і підготовці питань на розгляд сесії;
г) розглядає питання поточної роботи ради.

5. Засідання президії ради протоколюються. Ведення протоколу засідання президії здійснює виконавчий апарат ради.

Протокол засідання підписується головуючим на засіданні.

6. Президія ухвалює рішення, які мають дорадчий характер.

Рішення президії з питань, віднесених до її відання, ухвалюються більшістю голосів від усього складу президії.

7. У своїй діяльності президія взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, громадськими організаціями і політичними партіями.


8. Для виконання завдань, передбачених цим Положенням, президія має право:

- залучати спеціалістів районної державної адміністрації, підприємств, організацій та установ, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до їх компетенції;

- одержувати в установленому порядку від районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ інформації, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

9. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності президії здійснює виконавчий апарат районної ради.Керуючий справами районної ради Л.М. Сусідко
Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор