Широківський район
www.shirok-rn.dp.gov.ua


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
райдержадміністрації
06.02.2013 №40-р-13

СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги сектором містобудування та архітектури райдержадміністрації щодо надання містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок

1. Реквізити державного органу (структурного підрозділу), що здійснює послугу:
Широківська районна державна адміністрація: 53700, Дніпропетровська область , Широківський район, смт Широке,
вул. Леніна, 107.
Сектор містобудування та архітектури (кімн. № 42, т. (05657) 2-17-58).
Сторінка веб-сайта Широківського району.

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги
Замовник – фізичні, юридичні особи та СПД, які звернулись за наданням містобудівних умов і обмежень до сектору містобудування та архітектури райдержадміністрації .

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги
3.1. Засвідчена в установленому порядку копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою;
3.2. Ситуаційний план (схема) щодо місце знаходження земельної ділянки (у довільній формі);
3.3. Викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:200;
3.4. Кадастрова довідка з містобудівного кадастру (у разі наявності);
3.5. Черговий кадастровий план (витяг із земельного кадастру - за умови відсутності містобудівного кадастру);
3.6. Фотофіксація земельної ділянки (з оточенням);
3.7. Містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об'єкта будівництва.

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуг
Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки передбачає такі дії
Для одержувача адміністративної послуги:
надання заяви та пакету документів до сектору містобудування та архітектури райдержадміністрації;
отримання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки або листа-відмови.
Для адміністративного органу:
розгляд заяви та документів, які додані до нього;
підготовка містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки;
видача містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки або листа-відмови.

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги
Відповідно до наказу міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 07.07.2011р № 109 «Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмеження забудови земельної ділянки, їх склад та зміст» в двотижневий строк з дня реєстрації заяви сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації надає заявнику містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки;
у разі, коли замовник надав додаткові документи до раніше наданого пакета документів, то строк розгляду відповідного пакета документів рахується з дати реєстрації додаткових документів.

6. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги
Рішення про відмову в наданні містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки може бути прийняте в разі:
невідповідності наданих документів вимогам законодавства та стандарту;
виявлення в наданих документах недостовірної інформації.

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач
Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки оформляються у двох примірниках, один з яких видається замовнику, а другий разом з пакетом наданих документів зберігається в секторі містобудування та архітектури райдержадміністрації до завершення будівництва, але не більш як п’ять років.

8. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена
Адміністративна послуга надається на безоплатній основі.

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації
Посадова особа, яка безпосередньо забезпечує надання адміністративної послуги, повинна мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності
Прийом документів і видача містобудівних умов і обмежень здійснюється в Широківській райдержадміністрації ( смт Широке,
вул. Леніна, 107), сектор містобудування та архітектури ( кімн. №42, т.2-17-58).

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації
Прийом та видача документів здійснюються відповідно до робочого графіка сектору містобудування та архітектури райдержадміністрації.
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 8.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 12.45.

12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у разі перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги
Послуга надається в міру надходження звернень та повного пакета документів у терміни, визначені законодавством.

13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги
Інформація щодо одержання адміністративної послуги розміщена на інформаційному стенді у секторі містобудування та архітектури райдержадміністрації. Працівники сектору надають консультації щодо процедури надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки.

14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо
Послуга надається на загальних підставах.

15. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту
У разі звернення особи з письмовою заявою (скаргою) на дії працівників Широківської райдержадміністрації щодо недотримання стандарту райдержадміністрація розглядає заяву (скаргу) в установленому законодавством порядку і повідомляє заявнику рішення райдержадміністрації, прийняте за наслідками розгляду скарги.

16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу
Широківська райдержадміністрація може з власної ініціативи або за заявою осіб, які подали документи, виправити допущені технічні чи арифметичні помилки в містобудівних умовах і обмеженнях забудови земельної ділянки.


СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги сектором містобудування та архітектури райдержадміністрації щодо видачі будівельного паспорта забудови земельних ділянок

1. Реквізити державного органу (структурного підрозділу), що здійснює послугу:
Широківська районна державна адміністрація: 53700, Дніпропетровська область , Широківський район ,смт Широке,
вул. Леніна, 107.
Сектор містобудування та архітектури (кімн. № 42, т. (05657) 2-17-58).
Сторінка веб-сайта Широківського району.

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги
Замовник – фізичні, юридичні особи та СПД, які звернулись щодо видачі будівельного паспорта до сектору містобудування та архітектури райдержадміністрації.

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги
3.1. Засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою;
3.2. Засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову зазначеної земельної ділянки;
3.3. Ескіз намірів забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, фасади, максимальні відмітки висотності, відстані до сусідніх земельних ділянок);
3.4. Проект будівництва (за наявності).

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуг
Надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки передбачає такі дії
Для одержувача адміністративної послуги:
надання заяви та пакету документів до сектору містобудування та архітектури райдержадміністрації;
отримання будівельного паспорта забудови земельної ділянки або листа-відмови.
Для адміністративного органу:
розгляд заяви та документів, які додані до нього;
підготовка будівельного паспорта забудови земельної ділянки;
видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки або листа-відмови.

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги
Відповідно до наказу міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 05.07.2011р № 103 «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки, їх склад та зміст» в двотижневий строк з дня реєстрації заяви сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації надає заявнику будівельний паспорт забудови земельної ділянки;
у разі, коли замовник надав додаткові документи до раніше наданого пакета документів, то строк розгляду відповідного пакета документів рахується з дати реєстрації додаткових документів.

6. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги
Рішення про відмову в видачі будівельного паспорту забудови земельної ділянки може бути прийняте в разі:
невідповідності наданих документів вимогам законодавства та стандарту;
виявлення в наданих документах недостовірної інформації.

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач
Будівельний паспорт забудови земельної ділянки оформляються у двох примірниках, один з яких видається замовнику, а другий разом з пакетом наданих документів зберігається в секторі містобудування та архітектури райдержадміністрації до завершення будівництва, але не більш як п’ять років.

8. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена
Адміністративна послуга надається на безоплатній основі.

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації
Посадова особа, яка безпосередньо забезпечує надання адміністративної послуги, повинна мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності
Прийом документів і видача будівельного паспарту здійснюється в Широківській райдержадміністрації (смт Широке,вул. Леніна, 107), сектор містобудування та архітектури (кімн. №42, т.2-17-58).

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації
Прийом та видача документів здійснюються відповідно до робочого графіка сектору містобудування та архітектури райдержадміністрації.
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 8.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 12.45.
12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у разі перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги
Послуга надається в міру надходження звернень та повного пакета документів у терміни, визначені законодавством.

13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги
Інформація щодо одержання адміністративної послуги розміщена на інформаційному стенді у секторі містобудування та архітектури райдержадміністрації. Працівники сектору надають консультації щодо процедури надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо
Послуга надається на загальних підставах.

15. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту
У разі звернення особи з письмовою заявою (скаргою) на дії працівників Широківської райдержадміністрації щодо недотримання стандарту райдержадміністрація розглядає заяву (скаргу) в установленому законодавством порядку і повідомляє заявнику рішення райдержадміністрації, прийняте за наслідками розгляду скарги.

16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу
Широківська райдержадміністрація може з власної ініціативи або за заявою осіб, які подали документи, виправити допущені технічні чи арифметичні помилки в будівельному паспорті забудови земельної ділянки.


СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги
погодження проектів об’єктів містобудування

1. Реквізити державного органу (структурного підрозділу), що здійснює послугу:
Широківська районна державна адміністрація: 53700, Дніпропетровська область, Широківський район, смт Широке, вул. Леніна, 107.
Сектор містобудування та архітектури (кімн. № 42, т. (05657) 2-17-58).
Сторінка веб-сайта Широківського району.

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги.
Замовник – фізичні, юридичні особи та СПД.

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги
Проектно-технічна документація.

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуг.
Для одержувача адміністративної послуги:
подання до сектору містобудування та архітектури райдержадміністрації відповідних документів за встановленим переліком.
Для сектора містобудування та архітектури райдержадміністрації:
прийняття необхідних документів, розгляд та аналіз поданих матеріалів; видача одержувачу письмового погодження проекту об’єкту містобудування.

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги.
Надання послуги здійснюється в термін до 15 днів.

6. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги.
Підставою для відмови є неповний пакет документів, помилки в документації.


7. Опис результату, який повинен отримати одержувач.
Письмове погодження проекту об’єкту містобудування.

8. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена.
Адміністративна послуга надається на безоплатній основі.

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації.
Посадова особа, яка безпосередньо забезпечує надання адміністративної послуги, повинна мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності.
Прийом документів і видача погодження здійснюється в Широківській райдержадміністрації (смт Широке,вул. Леніна, 107), сектор містобудування та архітектури ( кімн. №42, т.2-17-58).

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації
Прийом та видача документів здійснюються відповідно до робочого графіка сектору містобудування та архітектури райдержадміністрації.
Графік роботи: понеділок - п’ятниця з 8.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 12.45.

12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у разі перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги
Послуга надається в міру надходження звернень та повного пакета документів у терміни, визначені законодавством.

13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги
Інформація щодо одержання адміністративної послуги розміщена на інформаційному стенді у секторі містобудування та архітектури райдержадміністрації. Працівники сектору надають консультації щодо процедури надання відповідного погодження.

14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо
Послуга надається на загальних підставах.
15. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту.
У разі звернення особи з письмовою заявою (скаргою) на дії працівників Широківської райдержадміністрації щодо недотримання стандарту райдержадміністрація розглядає заяву (скаргу) в установленому законодавством порядку і повідомляє заявнику рішення райдержадміністрації, прийняте за наслідками розгляду скарги.

16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу
Широківська райдержадміністрація може з власної ініціативи або за заявою осіб, які подали документи, виправити допущені технічні чи арифметичні помилки в погодженні.

СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги щодо перевірки
та реєстрації колективних договорів та доповнень до них

1. Реквізити структурного підрозділу, що надає послугу

53700 Дніпропетровська область, Широківський район, смт Широке, вул. Леніна, буд. 99, телефон 21041 управління соціального захисту населення Широківської райдержадміністрації.
Сторінка веб - сайту Широківського району.

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги
Підприємства, установи та організації району з ознакою юридичної особи.

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги
Для надання адміністративної послуги до управління соціального захисту населення подається проект колективного договору.

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги
Послуга вважається здійсненою після державної реєстрації колективного договору, додатків і змін до нього.

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги
Термін надання послуги 10 днів з моменту подачі колективного договору, додатків і змін до них.

6. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги
У повідомній реєстрації може бути відмовлено лише у тому разі, якщо подані на реєстрацію примірники і копія угоди, колективного договору не будуть автентичні.

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач
Державна реєстрація договору, додатків і змін до них.

8. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена
Дана послуга надається безоплатно.

9. Вимога до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації
Посадова особа, яка безпосередньо забезпечує надання послуги, повинна мати вищу освіту професійного спрямування спеціаліста.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності
Реєстрація колективних договорів, додатків і змін до них здійснюється в управлінні соціального захисту населення Широківської райдержадміністрації (вул. Леніна, 99 (кімн. №3 т. 21041).

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації
Одержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з наданням послуги за контактним телефоном (05657)21041. Реєстрація колективних договорів, додатків і змін до них здійснюється відповідно до робочого графіка управління соціального захисту населення Широківської райдержадміністрації.
Графік роботи: понеділок - четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, перерва з 12.00 до 12.45.

12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у разі перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни і умови очікування надання адміністративної послуги
Послуга надається в порядку надходження договорів за датами їх реєстрації у терміни визначені законодавством.

13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги
Інформація щодо одержання адміністративної послуги розміщена на інформаційному стенді управління соціального захисту населення Широківської райдержадміністрації. Працівники управління надають консультації щодо реєстрації колективних договорів, додатків і змін до них.
14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку, інвалідам тощо
Під час надання адміністративної послуги поділ одержувачів на категорії не передбачається.

15. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарги на недотримання стандарту
У разі звернення особи за письмовою заявою (скаргою) на дії працівників управління соціального захисту населення Широківської райдержадміністрації щодо недотримання стандартів начальник управління соціального захисту населення Широківської райдержадміністрації розглядає заяву (скаргу) в установленому законодавством порядку і повідомляє заявнику рішення прийняте за наслідками розгляду скарги.

16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу
Відшкодування збитків одержувачеві адміністративної послуги не передбачено.

СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги
з видачі посвідчень батьків з багатодітної сім’ї

1. Реквізити державного органу, що здійснює послугу
Широківська районна державна адміністрація: 53700, Дніпропетровська область, Широківський район, смт Широке, вул. Леніна, буд.107.
Сектор з питань фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді (кімн. № 48, тел. 2-16-68).
Сторінка веб-сайту Широківського району.

2. Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення
Споживачі послуг: сім’ї у яких троє та більше дітей.

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги
3.1. Ксерокопія паспорта чоловіка та дружини;
3.2. Ксерокопія свідоцтва про народження дітей;
3.3. Ідентифікаційні коди;
3.4.Довідка з сільської ради про склад сім’ї;
3.5.Фотографії 3х4, матері батька та дітей від шести років.

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги
Дії одержувача:
подача документів.
Дії адміністративного органу:
заповнення посвідчення;
видача заявнику документу.

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги
Строк виконання запиту не може перевищувати 10 днів.

6. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги
Адміністративна послуга не надається у разі відсутності будь-якого документу з переліку документів необхідних для отримання посвідчення батьків з багатодітної сім’ї.

7. Опис результату, який повинен отримати споживач
Одержувач отримує посвідчення батьків з багатодітної сім’ї.

8. Інформація про платність або неоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена
Посвідчення батьків з багатодітної сім’ї, видається безоплатно.

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації
Посадова особа, яка безпосередньо забезпечує надання адміністративної послуги, повинна мати вищу освіту відповідного професійного спрямування спеціаліста.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності
Прийом і видача документів здійснюється в Широківській районній державній адміністрації (вул. Леніна, 107), сектор з питань фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді (кімн. № 48, тел. 2-16-68).

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому споживачів, у тому числі можливість одержання посвідчень багатодітної сім’ї
Прийом та видача документів здійснюються відповідно до робочого графіка сектору з питань фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді Широківської райдержадміністрації.
Графік роботи: понеділок-четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, перерва з 12.00 до 12.45.

12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги
Послуга надається в міру надходження звернень та повного пакета документів у терміни, визначені законодавством.

13. Вимоги до інформаційного забезпечення споживача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги
Інформація щодо одержання адміністративної послуги розміщена на інформаційному стенді у секторі з питань фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді Широківської райдержадміністрації. Завідувач сектору з питань фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді Широківської райдержадміністрації надає консультації щодо процедури надання посвідчень батьків з багатодітної сім’ї.

14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо
Послуга надається на загальних підставах.
15. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недоотримання стандарту
Порядок подачі, терміни подання скарг та порядок їх розгляду визначено ст.ст. 16-20 Закону України «Про звернення громадян».

16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу
Визначено ст. 24, ст.25 Закону України «Про звернення громадян».
Особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.

СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги
з видачі посвідчень дітей з багатодітної сім’ї

1. Реквізити державного органу, що здійснює послугу
Широківська районна державна адміністрація: 53700, Дніпропетровська область, Широківський район, смт Широке, вул. Леніна, буд.107.
Сектор з питань фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді (кімн. № 48, тел. 2-16-68).
Сторінка веб-сайту Широківського району.

2. Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення
Споживачі послуг: сім’ї у яких троє та більше дітей.

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги
3.1. Ксерокопія паспорта чоловіка та дружини;
3.2. Ксерокопія свідоцтва про народження дітей;
3.3. Ідентифікаційні коди;
3.4. Довідка з сільської ради про склад сім’ї;
3.5. Фотографії 3х4, матері батька та дітей від шести років.

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги
Дії одержувача:
подача документів.
Дії адміністративного органу:
заповнення посвідчення;
видача заявнику документу.

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги
Строк виконання запиту не може перевищувати 10 днів.

6. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги
Адміністративна послуга не надається у разі відсутності будь-якого документу з переліку документів необхідних для отримання посвідчення дітей з багатодітної сім’ї.
7. Опис результату, який повинен отримати споживач
Одержувач отримує посвідчення дітей з багатодітної сім’ї.

8. Інформація про платність або неоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена
Посвідчення дітей з багатодітної сім’ї, видається безоплатно.

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації
Посадова особа, яка безпосередньо забезпечує надання адміністративної послуги, повинна мати вищу освіту відповідного професійного спрямування спеціаліста.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності.
Прийом і видача документів здійснюється в Широківській районній державній адміністрації (вул. Леніна, 107), сектор з питань фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді (кімн. № 48, тел. 2-16-68).

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому споживачів, у тому числі можливість одержання посвідчень багатодітної сім’ї
Прийом та видача документів здійснюються відповідно до робочого графіка сектору з питань фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді Широківської райдержадміністрації.
Графік роботи: понеділок-четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, перерва з 12.00 до 12.45.

12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги
Послуга надається в міру надходження звернень та повного пакета документів у терміни, визначені законодавством.

13. Вимоги до інформаційного забезпечення споживача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги
Інформація щодо одержання адміністративної послуги розміщена на інформаційному стенді у секторі з питань фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді Широківської райдержадміністрації. Начальник сектору з питань фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді надає консультації щодо процедури надання посвідчень дітей з багатодітної сім’ї.

14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо
Послуга надається на загальних підставах.
15. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недоотримання стандарту
Порядок подачі, терміни подання скарг та порядок їх розгляду визначено ст.ст. 16-20 Закону України «Про звернення громадян».

16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу
Визначено ст. 24, ст.25 Закону України «Про звернення громадян».
Особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги щодо видачі висновку
про можливість створення прийомної родини


1. Реквізити структурного підрозділу, що надає послугу

Широківська районна державна адміністрація: 53700, Дніпропетровська область, Широківський район, смт Широке, вул. Леніна, буд.107.
Служба у справах дітей (кімн. № 50, тел. 2-16-39).
Сторінка веб-сайту Широківського району.

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги
Замовник – фізичні особи, які звернулись за наданням висновку.

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги
3.1. Заява кандидатів у прийомні батьки про утворення прийомної родини;
3.2. Копії паспортів кандидатів у прийомні батьки;

3.3. Довідку про склад сім'ї (форма №3);
3.4. Копію свідоцтва про шлюб;
3.5. Довідки про стан здоров'я кандидатів у прийомні батьки та членів сім'ї, які проживають разом з ними (довідка про відсутність хронічних захворювань, обстеження нарколога, венеролога, психіатра);
3.6. Довідки про доходи потенційної прийомної сім'ї за останні шість місяців або копія декларації про доходи, засвідчена в установленому порядку;
3.7. Довідку про проходження навчання кандидатів у прийомні батьки і рекомендація центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо включення їх у банк даних про сім'ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;
3.8. Письмова згода всіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з кандидатами у прийомні батьки, на утворення прийомної сім'ї, засвідчену нотаріально.

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги
Видача висновку про можливість створення прийомної сім’ї передбачає такі дії:
Для одержувача адміністративної послуги:
надання заяви та пакету документів до служби у справах дітей Широківської районної державної адміністрації ;
отримання висновку про можливість створення прийомної сім’ї.
Для адміністративного органу:
розгляд заяви та документів, які додані до неї;
обстеження умов проживання кандидатів в прийомні батьки за місцем проживання про що складається акт обстеження житлово-побутових умов;
проведення бесіди з кандидатами в прийомні батьки;
підготовка висновку служби у справах дітей про можливість створення прийомної сім’ї;
постановка на облік кандидатів в прийомні батьки в службі у справах дітей;
підготовка проекту розпорядження про створення прийомної сім’ї;
підготовка договору про влаштування дітей до прийомної
сім'ї на виховання та спільне проживання.

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги
Протягом 10 днів з дня надходження заяви служба у справах дітей Широківської райдержадміністрації надає заявнику висновок про можливість створення прийомної сім’ї.

6. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги:
особа не пройшла курс підготовки потенційних кандидатів у прийомні батьки;
особа визнана в установленому порядку недієздатною або обмежено дієздатною;
особа позбавлена батьківських прав;
особа була усиновлювачем, опікуном, піклувальником, прийомним батьком, батьком-вихователем іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним, опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з її вини;
особа за станом здоров'я не може виконувати обов'язки щодо виховання дітей (інваліди I і II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду, особи, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства);
особа перебуває на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;
особа зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами; особа страждає на хвороби, перелік яких затверджений МОЗ щодо осіб, які не можуть бути усиновлювачами;
особа була засуджена за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 і 442 Кримінального кодексу України, або має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;
не можуть бути прийомними батьками особи, з якими на спільній житловій площі проживають члени сім'ї (у тому числі малолітні та неповнолітні діти), які мають глибокі органічні ураження нервової системи, хворі на СНІД (крім сімей, які беруть на виховання дітей, уражених ВІЛ-інфекцією), відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства, а також особи, які не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);
середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, що передували місяцю звернення із заявою про утворення прийомної сім'ї, не може бути менший ніж розмір прожиткового мінімуму, встановлений законом для відповідних соціальних і демографічних груп населення.

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач
Висновок про можливість створення прийомної сім’ї оформляється на бланку служби у справах дітей, підписується її керівником, засвідчується печаткою та видається кандидатам в прийомні батьки.

8. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена
Адміністративна послуга надається на безоплатній основі.

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації
Посадова особа, яка безпосередньо забезпечує надання адміністративної послуги, повинна мати вищу освіту відповідного професійного спрямування спеціаліста.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності
Прийом і видача документів здійснюється в Широківській районній державній адміністрації (вул. Леніна, 107), служба у справах дітей ( кімн. № 50, т. 2-16-39).

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації
Прийом та видача документів здійснюються відповідно до робочого графіка служби у справах дітей Широківської райдержадміністрації.
Графік роботи: понеділок-четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, перерва з 12.00 до 12.45.

12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у разі перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги
Послуга надається в міру надходження звернень та повного пакета документів у терміни, визначені законодавством.

13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги
Інформація щодо одержання адміністративної послуги розміщена на інформаційному стенді у службі у справах дітей Широківської райдержадміністрації. Працівники служби у справах дітей надають консультації щодо процедури надання висновку про можливість створення прийомної сім’ї.

14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо
Послуга надається на загальних підставах.

15. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту
Порядок подачі, терміни подання скарг та порядок їх розгляду визначено ст.ст. 16-20 Закону України «Про звернення громадян».

16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу
Широківська районна державна адміністрація може з власної ініціативи або за заявою осіб, які подали документи, в розпорядженні голови райдержадміністрації виправити допущені орфографічні помилки чи помилки щодо власних даних осіб.


СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги сектором правового забезпечення райдержадміністрації щодо підготовки проекту розпорядження голови Широківської райдержадміністрації з надання земельної ділянки державної власності у користування


1. Реквізити структурного підрозділу, що надає послугу
Широківська районна державна адміністрація: 53700, смт Широке, вул.Леніна, 107 сектор правового забезпечення райдержадміністрації (каб.№19, тел.2-17-54).
Сторінка веб - сайту Широківського району.

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги
Юридичні, фізичні особи.

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги
3.1. Заява.
3.2. Клопотання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у клопотанні зазначаються орієнтовний розмір земельної ділянки та її цільове призначення).
3.3. Графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки.
3.4. Письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної ділянки).

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги
1. Подається заява із відповідним пакетом документів (викопіювання земельної ділянки із позначеним бажаним місцем розташуванням ділянки, погодження землекористувача, у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні іншої особи, копія документа, що посвідчує особу та ідентифікаційний код).
2. Відповідно до доручення голови обласної державної адміністрації від 03.09.2010 року № 07-110/0/35-10 «Про здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства при прийнятті розпоряджень головами районних державних адміністрацій», юридичним управлінням обласної державної адміністрації здійснюється аналіз проектів розпоряджень голів райдержадміністрацій.
3. Підготовка розпорядження.
5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги
Підготовка проекту відбувається у термін не пізніше місяця з дати подачі заяви.

6. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги
Невідповідність місця розташування земельної ділянки вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень, проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, затверджених у встановленому порядку.

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач
Розпорядження голови Широківської райдержадміністрації з надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування.

8. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена
Адміністративна послуга надається на безоплатній основі.

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до кваліфікації
Посадова особа, яка безпосередньо забезпечує надання адміністративної послуги повинна мати вищу освіту та даний напрямок роботи повинен бути виписаний у її посадовій інструкції.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності
Прийом документів і видача здійснюється в Широківській районній державній адміністрації (смт Широке, вул. Леніна, 107), сектор правового забезпечення (каб.№19, ІІ поверх. тел.2-17-54).

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації
Прийом та видача документів здійснюється відповідно до робочого графіка сектору правового забезпечення райдержадміністрації:
Понеділок-вівторок з 9.00 - 15.00, перерва з 12.00 - 12.45.

12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у разі перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги
Послуга надається у разі надходження відповідної заяви та повного пакету документів у термін не пізніше місяця з дати подачі заяви.

13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги
Заявника інформують в телефонному режимі або поштою.

14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо
Послуга надається на загальних підставах.

15. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту
Розгляд скарг щодо недоотримання стандарту відбувається згідно з визначеними правовими нормами, що регулюють дане питання.

16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу
Виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги здійснюється працівником, який забезпечує її надання.


СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги сектором правового забезпечення райдержадміністрації щодо підготовки проектів розпорядження голови Широківської райдержадміністрації передачі в оренду земельні ділянки,
що перебувають у державній власності

1. Реквізити структурного підрозділу, що надає послугу

Широківська районна державна адміністрація: 53700, смт Широке, вул.Леніна, 107 сектор правового забезпечення райдержадміністрації (каб.№19, тел.21754).
Сторінка веб - сайту Широківського району.

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги
Юридичні, фізичні особи.

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги
Для передачі в оренду земельної ділянки заявник надає наступні документи:
3.1. Завірені копії установчих документів для юридичних осіб, копію паспорту та ідентифікаційного коду-для фізичних осіб.
3.2. Копію плану або схеми земельної ділянки, яка передається в оренду.
3.3. Копію кадастрового плану земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів.
3.4. Копію акту визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
3.5. Копії правоустановчих документів на будівлі та споруди, у разі
оформлення договору оренди землі під будівлями та спорудами.
3.6 Копію розпорядження голови райдержадміністрації щодо передачі земельної ділянки в оренду.

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги
Для одержувача адміністративної послуги:
надання заяви та пакету документів; підписання проекту договору оренду землі; отримання договору оренди землі для передачі його на державну реєстрацію.
Для адміністративного органу: підготовка проекту договору оренди землі; підписання проекту договору оренду землі;надання договору оренди одержувачу адміністративної послуги для передачі його на державну реєстрацію.

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги
Підготовка проекту передачі в оренду земельної ділянки відбувається у термін не пізніше місяця з дати подачі заяви.

6. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги
Відсутність розпорядження голови райдержадміністрації про передачу в оренду земельної ділянки.

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач
Договір оренди землі.

8. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена
Адміністративна послуга надається на безоплатній основі.

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуг, включаючи вимоги до кваліфікації
Посадова особа, яка безпосередньо забезпечує надання адміністративної послуги повинна мати вищу освіту та даний напрямок роботи повинен бути виписаний у її посадовій інструкції.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності
Прийом документів і видача здійснюється в Широківській районній державній адміністрації (смт Широке, вул. Леніна, 107), сектор правового забезпечення (каб.№19, ІІ поверх. тел.2-17-54).

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації
Прийом та видача документів здійснюється відповідно до робочого графіка сектору правового забезпечення райдержадміністрації:
Понеділок-вівторок з 9.00 - 15.00, перерва з 12.00 - 12.45.

12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у разі перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги
Послуга надається у разі надходження відповідної заяви та повного пакету документів у термін не пізніше місяця з дати подачі заяви.
13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги
Інформація визначена у ст.15 Закону України «Про оренду землі». Крім того з даного питання надаються консультації працівниками сектору правового забезпечення райдержадміністрації у разі звернення заявника.

14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо
Послуга надається на загальних підставах.

15. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту
Розгляд скарг щодо недоотримання стандарту відбувається згідно з визначеними правовими нормами, що регулюють дане питання.

16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу
Виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги здійснюється працівником, який забезпечує її надання.

СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги сектором правового забезпечення райдержадміністрації щодо підготовки проектів розпорядження голови Широківської райдержадміністрації про поновлення договору оренди землі

1. Реквізити структурного підрозділу, що надає послугу

Широківська районна державна адміністрація: 53700, смт Широке, вул.Леніна, 107 сектор правового забезпечення райдержадміністрації (каб.№19, тел.21754).
Сторінка веб - сайту Широківського району.

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги
Юридичні, фізичні особи.

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги
Для поновлення договору оренди землі заявник надає наступні документи:
3.1. Завірені копії установчих документів для юридичних осіб, копію паспорту та ідентифікаційного коду-для фізичних осіб.
3.2. Копію плану або схеми земельної ділянки, яка передається в оренду.
3.3. Копію кадастрового плану земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів.
3.4. Копію акту визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
3.5. Копії правоустановчих документів на будівлі та споруди, у разі
оформлення договору оренди землі під будівлями та спорудами.
3.6 Копію розпорядження голови райдержадміністрації щодо передачі земельної ділянки в оренду.

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги
Для одержувача адміністративної послуги:

надання заяви та пакету документів;підписання проекту договору оренду землі;отримання договору оренди землі для передачі його на державну реєстрацію.

Для адміністративного органу:

підготовка проекту договору оренди землі;підписання проекту договору оренду землі;надання договору оренди одержувачу адміністративної послуги для передачі його на державну реєстрацію.

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги
Підготовка проекту передачі в оренду земельної ділянки відбувається у термін не пізніше місяця з дати подачі заяви.

6. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги
Відсутність розпорядження голови райдержадміністрації про передачу в оренду земельної ділянки.

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач
Договір оренди землі.

8. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена
Адміністративна послуга надається на безоплатній основі.

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуг, включаючи вимоги до кваліфікації
Посадова особа, яка безпосередньо забезпечує надання адміністративної послуги повинна мати вищу освіту та даний напрямок роботи повинен бути виписаний у її посадовій інструкції.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності
Прийом документів і видача здійснюється в Широківській районній державній адміністрації (смт Широке, вул. Леніна, 107), сектор правового забезпечення (каб.№19, ІІ поверх. тел.2-17-54).

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації
Прийом та видача документів здійснюється відповідно до робочого графіка сектору правового забезпечення райдержадміністрації:
Понеділок-вівторок з 9.00 - 15.00, перерва з 12.00 - 12.45.

12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у разі перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги
Послуга надається у разі надходження відповідної заяви та повного пакету документів у термін не пізніше місяця з дати подачі заяви.

13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги
Інформація визначена у ст.15 Закону України «Про оренду землі». Крім того з даного питання надаються консультації працівниками сектору правового забезпечення райдержадміністрації у разі звернення заявника.

14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо
Послуга надається на загальних підставах.

15. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту
Розгляд скарг щодо недоотримання стандарту відбувається згідно з визначеними правовими нормами, що регулюють дане питання.

16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу
Виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги здійснюється працівником, який забезпечує її надання.СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги сектором правового забезпечення
райдержадміністрації щодо підготовки проектів розпорядження голови Широківської райдержадміністрації про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

1. Реквізити структурного підрозділу, що надає послугу

Широківська районна державна адміністрація: 53700, смт Широке, вул.Леніна, 107 сектор правового забезпечення райдержадміністрації (каб.№19, тел.2-17-54).
Сторінка веб - сайту Широківського району.

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги
Юридичні, фізичні особи.

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги
Для поновлення договору оренди землі заявник надає наступні документи:
3.1. Завірені копії установчих документів для юридичних осіб, копію паспорту та ідентифікаційного коду-для фізичних осіб.
3.2. Копію плану або схеми земельної ділянки, яка передається в оренду.
3.3. Копію кадастрового плану земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів.
3.4. Копію акту визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
3.5. Копії правоустановчих документів на будівлі та споруди, у разі
оформлення договору оренди землі під будівлями та спорудами.
3.6. Копію розпорядження голови райдержадміністрації щодо передачі земельної ділянки в оренду.

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги
Для одержувача адміністративної послуги:

надання заяви та пакету документів; підписання проекту договору оренду землі; отримання договору оренди землі для передачі його на державну реєстрацію.

Для адміністративного органу:

підготовка проекту договору оренди землі; підписання проекту договору оренду землі; надання договору оренди одержувачу адміністративної послуги для передачі його на державну реєстрацію.

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги
Підготовка проекту розпорядження голови Широківської райдержадміністрації про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

6. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги
Підставою для відмови у наданні такого дозволу – невідповідність місця розташування земельної ділянки вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень, проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, затверджених у встановленому порядку.
Забороняється відмова у надані дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, місце розташування об’єктів на яких погоджено відповідним органом виконавчої влади, згідно із ст. 151 Земельного кодексу України (ч. 3 ст. 123 Земельного кодексу України).

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач
Дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

8. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена
Адміністративна послуга надається на безоплатній основі.

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуг, включаючи вимоги до кваліфікації
Посадова особа, яка безпосередньо забезпечує надання адміністративної послуги повинна мати вищу освіту та даний напрямок роботи повинен бути виписаний у її посадовій інструкції.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності
Прийом документів і видача здійснюється в Широківській районній державній адміністрації (смт Широке, вул. Леніна, 107), сектор правового забезпечення (каб.№19, ІІ поверх. тел.2-17-54).

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації
Прийом та видача документів здійснюється відповідно до робочого графіка сектору правового забезпечення райдержадміністрації:
Понеділок-вівторок з 9.00 - 15.00, перерва з 12.00 - 12.45.

12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у разі перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги
Послуга надається у разі надходження відповідної заяви та повного пакету документів у термін не пізніше місяця з дати подачі заяви.

13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги
Інформація визначена у ст.15 Закону України «Про оренду землі». Крім того з даного питання надаються консультації працівниками сектору правового забезпечення райдержадміністрації у разі звернення заявника.

14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо
Послуга надається на загальних підставах.

15. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту
Розгляд скарг щодо недоотримання стандарту відбувається згідно з визначеними правовими нормами, що регулюють дане питання.

16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу
Виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги здійснюється працівником, який забезпечує її надання.СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги сектором правового забезпечення райдержадміністрації щодо підготовки проектів розпорядження голови Широківської райдержадміністрації про погодження місця розташування земельної ділянки

1. Реквізити структурного підрозділу, що надає послугу

Широківська районна державна адміністрація: 53700, смт Широке, вул.Леніна, 107 сектор правового забезпечення райдержадміністрації (каб.№19, тел.2-17-54).
Сторінка веб - сайту Широківського району.

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги
Юридичні, фізичні особи.

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги
Для погодження місця розташування земельної ділянки:
3.1. Завірені копії установчих документів для юридичних осіб, копію паспорту та ідентифікаційного коду-для фізичних осіб.
3.2. Копію плану або схеми земельної ділянки, яка передається в оренду.
3.3. Копію кадастрового плану земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів.
3.4. Копію акту визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
3.5. Копії правоустановчих документів на будівлі та споруди, у разі
оформлення договору оренди землі під будівлями та спорудами.
3.6. Копію розпорядження голови райдержадміністрації щодо передачі земельної ділянки в оренду.

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги
Для одержувача адміністративної послуги:

надання заяви та пакету документів; підписання проекту договору оренду землі; отримання договору оренди землі для передачі його на державну реєстрацію.

Для адміністративного органу:

підготовка проекту договору оренди землі; підписання проекту договору оренду землі; надання договору оренди одержувачу адміністративної послуги для передачі його на державну реєстрацію.

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги
Підготовка проекту розпорядження голови Широківської райдержадміністрації про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

6. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги
Підставою для відмови у наданні такого дозволу – невідповідність місця розташування земельної ділянки вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень, проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, затверджених у встановленому порядку.
Забороняється відмова у надані дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, місце розташування об’єктів на яких погоджено відповідним органом виконавчої влади , згідно із ст. 151 Земельного кодексу України (ч. 3 ст. 123 Земельного кодексу України).

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач
Дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

8. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена
Адміністративна послуга надається на безоплатній основі.

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуг, включаючи вимоги до кваліфікації
Посадова особа, яка безпосередньо забезпечує надання адміністративно послуги повинна мати вищу освіту та даний напрямок роботи повинен бути виписаний у її посадовій інструкції.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності
Прийом документів і видача здійснюється в Широківській районній державній адміністрації (смт Широке, вул. Леніна, 107), сектор правового забезпечення (каб.№19, ІІ поверх. тел.2-17-54).

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації
Прийом та видача документів здійснюється відповідно до робочого графіка сектору правового забезпечення райдержадміністрації:
Понеділок-вівторок з 9.00 - 15.00, перерва з 12.00 - 12.45.

12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у разі перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги
Послуга надається у разі надходження відповідної заяви та повного пакету документів у термін не пізніше місяця з дати подачі заяви.

13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги
Інформація визначена у ст.15 Закону України «Про оренду землі». Крім того з даного питання надаються консультації працівниками сектору правового забезпечення райдержадміністрації у разі звернення заявника.

14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо
Послуга надається на загальних підставах.

15. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту
Розгляд скарг щодо недоотримання стандарту відбувається згідно з визначеними правовими нормами, що регулюють дане питання.

16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу
Виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги здійснюється працівником, який забезпечує її надання.СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги сектором правового забезпечення райдержадміністрації щодо підготовки проектів розпорядження голови Широківської райдержадміністрації про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

1. Реквізити структурного підрозділу, що надає послугу

Широківська районна державна адміністрація: 53700, смт Широке, вул.Леніна, 107 сектор правового забезпечення райдержадміністрації (каб.№19, тел.2-17-54).
Сторінка веб - сайту Широківського району.

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги
Юридичні, фізичні особи.

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги
Для затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки :
3.1. Заява.
3.2. Оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги
Для одержувача адміністративної послуги:
1. Подається заява із відповідним пакетом документів
2. Відповідно до доручення голови обласної державної адміністрації від 03.09.2010 року № 07-110/0/35-10 «Про здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства при прийнятті розпоряджень головами районних державних адміністрацій», юридичним управлінням обласної державної адміністрації здійснюється аналіз проектів розпоряджень голів райдержадміністрацій.
3. Підготовка розпорядження.

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги
Місячний строк (ч. 3 ст. 123 та ч. 3 ст. 128 Земельного кодексу України).

6. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги
Невідповідність вимогам законів та нормативно-правових актів (частині 7 ст.186-1 Земельного кодексу України; п.9 Положення про комісію затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 № 1420).

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач
Розпорядження голови Широківської райдержадміністрації про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

8. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена
Адміністративна послуга надається на безоплатній основі.

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуг, включаючи вимоги до кваліфікації
Посадова особа, яка безпосередньо забезпечує надання адміністративно послуги повинна мати вищу освіту та даний напрямок роботи повинен бути виписаний у її посадовій інструкції.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності
Прийом документів і видача здійснюється в Широківській районній державній адміністрації (смт Широке, вул. Леніна, 107), сектор правового забезпечення (каб.№19, ІІ поверх. тел.2-17-54).

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації
Прийом та видача документів здійснюється відповідно до робочого графіка сектору правового забезпечення райдержадміністрації:
Понеділок-вівторок з 9.00 - 15.00, перерва з 12.00 - 12.45.

12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у разі перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги
Послуга надається у разі надходження відповідної заяви та повного пакету документів у термін не пізніше трьох тижнів з дати подачі заяви.

13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги
Інформація визначена у ст.15 Закону України «Про оренду землі». Крім того з даного питання надаються консультації працівниками сектору правового забезпечення райдержадміністрації у разі звернення заявника.

14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо
Послуга надається на загальних підставах.

15. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту
Розгляд скарг щодо недоотримання стандарту відбувається згідно з визначеними правовими нормами, що регулюють дане питання.

16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу
Виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги здійснюється працівником, який забезпечує її надання.